ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Πρόκειται για έναν αυτόνομο χώρο όπου αποθηκεύονται έπιπλα και οικιακές συσκευές, δωρεές συμπολιτών μας, προκειμένου να επιπλωθούν σπίτια ωφελούμενων οικογενειών.