ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ – ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κάθε Οκτώβριο πραγματοποιούνται εικαστικά-χειροτεχνικά μαθήματα, τα οποία παρακολουθεί όποιος επιθυμεί και δηλώνει συμμετοχή. Πρόκειται για μαθήματα ζωγραφικής, αγιογραφίας, κοπτικής-ραπτικής, πλεκτική, κόσμημα, καλλιτεχνική χειροτεχνία, βυζαντινή και παραδοσιακή χορωδία.

Κάθε χρόνο η επιλογή των μαθημάτων γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες- επιθυμίες των ενδιαφερομένων. Τα παραπάνω μαθήματα διδάσκονται από εθελοντές- εξειδικευμένους στο συγκεκριμένο αντικείμενο δασκάλους και πραγματοποιούνται κυρίως απογευματινές ώρες.

Σκοπός των εικαστικών μαθημάτων είναι οι μαθητές (ενήλικες και παιδιά) να αναπτύξουν τις γνωστικές ικανότητες του αντικειμένου που επέλεξαν, να ψυχαγωγηθούν δημιουργικά και να μπορούν να κατανοήσουν την τέχνη και άρα την κουλτούρα, δύο στοιχεία αλληλένδετα.