ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ

Το πρόγραμμα «Κοντά στο Παιδί» ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2017 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Παρείχε διατακτικές σε εξήντα (60) οικογένειες, οι οποίες επιλέχθηκαν βάσει αυστηρών οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, με στόχο την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης για τα ανήλικα τέκνα τους. Παράλληλα, στόχευε στην ψυχοκοινωνική αναπτέρωση τόσο των παιδιών όσο και των γονέων τους, μέσω: ομάδων ψυχολογικής στήριξης, δημιουργικής απασχόλησης, ομάδων αυτογνωσίας, ένταξης στο Κοινωνικό Φροντιστήριο της Ένωσης Κυριών Δράμας, εύρεσης εργασίας, πραγματοποίησης ομιλιών-ημερίδων και δωρεάν παροχής νομικής βοήθειας.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

konta-sto-paidi-1
konta-sto-paidi-3

VODAFONE – WORLD OF DIFFERENCE

Το πρόγραμμα Vodafone World of Difference, υλοποιήθηκε το 2017 για έβδομη χρονιά από το Ίδρυμα Vodafone και έδωσε την ευκαιρία σε 10 νέους να εργαστούν στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό της επιλογής τους, ενώ το Ίδρυμα Vodafone κάλυπτε το μισθό τους. Σκοπός του Προγράμματος ήταν η δυνατότητα των εργαζομένων να αποκτήσουν εμπειρία και δεξιότητες αλλά κυρίως η στήριξη της κοινωνίας, αφού μέσω του προγράμματος οι εργαζόμενοι κάλυψαν ουσιαστικές ανάγκες. Η Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας ήταν ένας από τους 10 επιλεχθέντες οργανισμούς. Η υλοποίηση του ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2017 και η Ελένη Καστώρη ήταν η Συντονίστρια του Κοινωνικού Φροντιστηρίου και του Mobile School.

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας σε συνεργασία με το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα και το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2014 την υλοποίηση του προγράμματος «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία». Το πρόγραμμα αφορούσε στην μηνιαία παροχή διατακτικών για την αγορά τροφίμων και προϊόντων πρώτης ανάγκης σε ηλικιωμένους άνω των εξήντα ετών.

Από το πρόγραμμα αυτό ωφελήθηκαν εβδομήντα τέσσερις (74) οικογένειες και είχε διάρκεια δύο ετών. Τυπικά ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2016 αλλά μέχρι τον Μάρτιο του 2018, η Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας είχε εξασφαλίσει την βιωσιμότητα του προγράμματος σε τρόφιμα, τα οποία διανέμονταν  με τη μορφή δεμάτων, ενώ το Ίδρυμα Λεβέντη έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση δύο στελεχών Κοινωνικών Επιστημών με σκοπό τη σωστή λειτουργία του Προγράμματος.

Παράλληλα στόχος του προγράμματος ήταν η ενημέρωση των ωφελούμενων σε θέματα υγιεινής διατροφής, ασφάλειας, υγείας, καθώς επίσης στόχος αποτελούσε η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, η ψυχολογική τους αναπτέρωση και η κοινωνικοποίησή τους ώστε να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής.

Σχετικά με το πρόγραμμα υπάρχει αναφορά στην απολογιστική έκθεση για το έτος 2015. Μπορείτε να δείτε το απόσπασμα στο οποίο υπάρχει η αναφορά από εδώ.

Το κόστος του προγράμματος καλύφθηκε εξολοκλήρου από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα και το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Διαβάστε τις Ιστορίες Αυτοβιογραφικής Γραφής:

Ιστορίες Αυτοβιογραφικής Γραφής

Η τρίτη ηλικία τραγουδά:

74 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ

ΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Η Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας σε συνεργασία με το Μη Κυβερνητικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ υλοποίησαν το Πρόγραμμα «Δεσμός για τους Νέους» . Το Πρόγραμμα Δεσμός για τους Νέους  ξεκίνησε ύστερα από ένα ανοιχτό κάλεσμα σε κοινωφελείς οργανισμούς μη κυβερνητικού χαρακτήρα. Τον Ιανουάριο του 2016, το Πρόγραμμα δημιούργησε 15 νέες θέσεις εργασίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Δράμα.  Η Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας ήταν ένας από τους επιλεχθέντες  οργανισμούς και από τον Ιανουάριο του 2016 έως τον Ιανουάριο του 2017 απασχόλησε ένα στέλεχος πλήρους απασχόλησης για την υποστήριξη των δράσεων της και συγκεκριμένα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου και του Mobile School.

ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΡΑΣΗ 1

Το  2005  υλοποιήθηκε  το  πρόγραμμα  ΝΕΟΛΑΙΑ  Δράση  1  με  κωδικό 1.1.R2/2005/46 στο πλαίσιο του προγράμματος  Νεολαία για την Ευρώπη.

Ξεκίνησε  στις  28.8.2005  και  ολοκληρώθηκε  στις  4.9.2005.  Οι  ομάδες  νέων  που συμμετείχαν από την Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Κύπρο και την Ιταλία αντάλλαξαν απόψεις και πληροφορίες για τον τρόπο ζωής, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα της χώρας  τους.  Παράλληλα,  υλοποιήθηκε  πλήθος  δραστηριοτήτων  διαπολιτισμικής μάθησης που έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά να ανακαλύψουν τις αξίες που τους ενώνουν και να αναζητήσουν κοινούς ευρωπαϊκούς δεσμούς.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από την γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΣΑ

Η Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας για την περίοδο 2014 συμμετείχε στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Σ.Κ.Ε.Δ. στο πλαίσιο της πράξης: «Πρωτοβουλία για την κοινωνική οικονομία και την απασχόληση Κωδικός ΟΠΣ 376926. Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία ημερίδα-θεματικό εργαστήρι με θέμα: «Προώθηση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Ιδεών».

Επίσης την ίδια περίοδο συμμετείχε στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα» με κωδικό ΟΠΣ 376922. Στο πλαίσιο της δράσης υλοποίησε τριήμερο θεματικό εργαστήρι με θέμα: «Οι γυναίκες στη σύγχρονη επιχείρηση».

Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ

Η  Ένωση  Ελλήνων  Εφοπλιστών  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης για  τα έτη 2013 και 2014 μας απέστειλε κάθε μήνα για 149  συνολικά οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και ανήλικα τέκνα τριάντα πέντε κιλά συσκευασμένα τρόφιμα για την κάθε οικογένεια.