ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΟΔΟΣ

Από τον Νοέμβριο του 2013 ξεκίνησε η λειτουργία του προγράμματος «ΔΙΕΞΟΔΟΣ». Το πρόγραμμα στόχευε στην πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής έμφυλης βίας κατά των γυναικών, καθώς και στην αρωγή θυμάτων έμφυλης βίας.

Στόχος του Σχεδίου:

  • Επιλογή 100 ωφελούμενων γυναικών
  • Ένταξη στην αγορά εργασίας του 30% των άμεσα ωφελούμενων
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την έμφυλη βία

Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μη κυβερνητικών Οργανώσεων (Γυναικείων Οργανώσεων) Α΄και Β΄ Κύκλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». Το πρόγραμμα ενέκρινε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών με συνολικό προϋπολογισμό 69.400,00 ευρώ.

Παρά τη λήξη του προγράμματος, όσες ωφελούμενες επιθυμούν συνεχίζουν να δέχονται δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής και νομικής υποστήριξης, από τους εθελοντές της Ένωσης Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας μέχρι και σήμερα, ενώ παράλληλα ενημερώνονται για ευκαιρίες εργασίας. Επιπλέον συμβουλευτική παρέχεται και σε καινούρια περιστατικά, τα οποία χρήζουν υποστήριξης. Οι εθελοντές βρίσκονται στη διάθεση των ωφελούμενων με σκοπό να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Στο πλαίσιο της ψυχολογικής υποστήριξης παρέχονται υπηρεσίες ατομικών ή ομαδικών συνεδριών, ενώ οι εθελοντές δικηγόροι προσφέρουν νομική συμβουλή και εκπροσώπηση υπό προϋποθέσεις.

ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

25210

58888

Από τον Απρίλιο του 2009 λειτουργεί η Γραμμή Βοήθειας. Καλώντας κάποιος το 2521058888 μπορεί να ακούσει το προηχογραφημένο υλικό για την ενδοοικογενειακή και την παιδική κακοποίηση χρησιμοποιώντας το τηλεφωνικό κέντρο και πατώντας το αντίστοιχο ψηφίο. Επίσης ο καλών έχει τη δυνατότητα να μιλήσει απευθείας με διαθέσιμο σύμβουλο. Συγκεκριμένα, η γραμμή παρέχει νομική, ιατρική, ψυχολογική βοήθεια και κοινωνικές παροχές και  απευθύνεται σε όλους όσους αναζητούν πληροφόρηση για θέματα που αφορούν την  βία στην οικογένεια και την παιδική κακοποίηση καθώς και σε όσους αναζητούν βοήθεια για προβλήματα κακοποίησης.

Η δράση αυτή στηρίζεται στην εθελοντική εργασία. Το δίκτυο των εθελοντών απαρτίζεται από επαγγελματίες νομικής, ιατρικής, κοινωνικών, ανθρωπιστικών σπουδών, ψυχολογίας-παιδοψυχολογίας, ψυχικής υγείας  και δεν απαιτείται η φυσική τους παρουσία καθώς είναι εξοπλισμένοι με τον κατάλληλο εξοπλισμό στο σπίτι. Οι εθελοντές βασισμένοι στις αρχές της ανωνυμίας, της εχεμύθειας, της διαθεσιμότητας και του σεβασμού παρέχουν τις υπηρεσίες τους.  Σύμφωνα με την στατιστική ανάλυση εξυπηρετούν στο μεγαλύτερο ποσοστό  γυναίκες που ζητούν κυρίως νομικές συμβουλές στην συνέχεια πληροφόρηση-ενημέρωση και ένα μεγάλο ποσοστό ζητά ψυχολογική υποστήριξη.

Η δράση με κωδικό EL0038 χρηματοδοτήθηκε από  τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ 2004-2009 eea grants και από Εθνικούς πόρους με συνολικό προϋπολογισμό 430.891,00 ευρώ