«Ανάπτυξη δράσεων γυναικείας επιχειρηματικότητας – Επανένταξη – Ενεργοποίηση» (ΟΠΣ 5031323)
ΚΑΥΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΕΥΠΑΘΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΤ/ΝΟ ΤΕΚΝΟ ΑΜΕΑ ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗ
1 ΕΚΔ013-10062022 Χ Χ Χ 30 30 15 5 10 0 90 ΝΑΙ
2 ΕΚΔ020-14062022 Χ Χ Χ 30 30 15 5 10 0 90 ΝΑΙ
3 ΕΚΔ034-21062022 Χ Χ Χ 30 30 15 5 10 0 90 ΝΑΙ
4 ΕΚΔ007-09062022 Χ Χ Χ 30 30 15 10 0 0 85 ΝΑΙ
5 ΕΚΔ012-10062022 Χ Χ Χ 30 30 15 5 0 5 85 ΝΑΙ
6 ΕΚΔ040-22062022 Χ Χ Χ 30 25 10 10 10 0 85 ΝΑΙ
7 ΕΚΔ056-30062022 Χ Χ Χ 30 30 15 10 0 0 85 ΝΑΙ
8 ΕΚΔ058-05072022 Χ Χ Χ 30 30 15 10 0 0 85 ΝΑΙ
9 ΕΚΔ003-08062022 Χ Χ Χ 30 30 10 10 0 0 80 ΝΑΙ
10 ΕΚΔ009-09062022 Χ Χ Χ 20 30 15 10 0 5 80 ΝΑΙ
11 ΕΚΔ030-20062022 Χ Χ Χ 30 30 15 5 0 0 80 ΝΑΙ
12 ΕΚΔ032-21062022 Χ Χ Χ 30 30 15 5 0 0 80 ΝΑΙ
13 ΕΚΔ038-22062022 Χ Χ Χ 30 30 15 5 0 0 80 ΝΑΙ
14 ΕΚΔ039-22062022 Χ Χ Χ 30 30 10 10 0 0 80 ΝΑΙ
15 ΕΚΔ043-27062022 Χ Χ Χ 30 30 10 10 0 0 80 ΝΑΙ
16 ΕΚΔ047-30062022 Χ Χ Χ 30 30 15 5 0 0 80 ΝΑΙ
17 ΕΚΔ004-09062022 Χ Χ Χ 30 30 10 5 0 0 75 ΝΑΙ
18 ΕΚΔ006-09062022 Χ Χ Χ 30 30 10 5 0 0 75 ΝΑΙ
19 ΕΚΔ008-09062022 Χ Χ Χ 30 30 10 5 0 0 75 ΝΑΙ
20 ΕΚΔ018-10062022 Χ Χ Χ 30 30 10 5 0 0 75 ΝΑΙ
21 ΕΚΔ019-10062022 Χ Χ Χ 30 30 10 5 0 0 75 ΝΑΙ
22 ΕΚΔ021-14062022 Χ Χ Χ 30 10 15 10 10 0 75 ΝΑΙ
23 ΕΚΔ028-17062022 Χ Χ Χ 30 30 10 5 0 0 75 ΝΑΙ
24 ΕΚΔ031-20062022 Χ Χ Χ 30 20 10 5 10 0 75 ΝΑΙ
25 ΕΚΔ033-21062022 Χ Χ Χ 30 30 10 5 0 0 75 ΝΑΙ
26 ΕΚΔ042-24062022 Χ Χ Χ 11 30 15 5 10 0 71 ΝΑΙ
27 ΕΚΔ026-16062022 Χ Χ Χ 30 25 10 5 0 0 70 ΝΑΙ
28 ΕΚΔ052-30062022 Χ Χ Χ 30 20 15 5 0 0 70 ΝΑΙ
29 ΕΚΔ025-16062022 Χ Χ Χ 9 30 15 5 10 0 69 ΝΑΙ
30 ΕΚΔ050-30062022 Χ Χ Χ 23 30 10 5 0 0 68 ΝΑΙ
31 ΕΚΔ046-30062022 Χ Χ Χ 26 25 10 5 0 0 66 ΝΑΙ
32 ΕΚΔ017-10062022 Χ Χ Χ 10 30 10 5 10 0 65 ΝΑΙ
33 ΕΚΔ014-10062022 Χ Χ Χ 8 30 15 10 0 0 63 ΝΑΙ
34 ΕΚΔ005-09062022 Χ Χ Χ 17 25 15 5 0 0 62 ΝΑΙ
35 ΕΚΔ044-27062022 Χ Χ Χ 17 10 15 10 10 0 62 ΝΑΙ
36 ΕΚΔ049-30062022 Χ Χ Χ 11 30 15 5 0 0 61 1η ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
37 ΕΚΔ053-30062022 Χ Χ Χ 11 30 15 5 0 0 61 2η ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
38 ΕΚΔ023-14062022 Χ Χ Χ 5 30 15 10 0 0 60 3η ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
39 ΕΚΔ054-30062022 Χ Χ Χ 5 30 15 10 0 0 60 4η ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
40 ΕΚΔ041-24062022 Χ Χ Χ 8 30 15 5 0 0 58 5η ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
41 ΕΚΔ035-21062022 Χ Χ Χ 10 30 10 5 0 0 55 6η ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
42 ΕΚΔ036-22062022 Χ Χ Χ 5 30 15 5 0 0 55 7η ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
43 ΕΚΔ045-27062022 Χ Χ Χ 5 30 15 5 0 0 55 8η ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
44 ΕΚΔ022-14062022 Χ Χ Χ 4 25 15 10 0 0 54 9η ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
45 ΕΚΔ011-09062022 Χ Χ Χ 18 10 15 10 0 0 53 10η ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
46 ΕΚΔ015-10062022 Χ Χ Χ 12 20 10 10 0 0 52 11η ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
47 ΕΚΔ051-30062022 Χ Χ Χ 5 30 10 5 0 0 50 12η ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
48 ΕΚΔ010-09062022 Χ Χ Χ 5 10 10 5 10 0 40 13η ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
49 ΕΚΔ048-30062022 Χ Χ Χ 2 2 ΑΝΕΡΓΙΑ ≤ 4 ΜΗΝΩΝ (ΌΧΙ)
50 ΕΚΔ055-30062022 Χ Χ Χ 1 1 ΑΝΕΡΓΙΑ ≤ 4 ΜΗΝΩΝ (ΌΧΙ)
51 ΕΚΔ001-08062022 Χ Χ 0 ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ (ΌΧΙ)
52 ΕΚΔ002-08062022 Χ Χ 0 ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΌΧΙ)
53 ΕΚΔ016-10062022 0 ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
54 ΕΚΔ024-16062022 Χ Χ 0 ΧΩΡΙΣΤΗ ΔΡΑΜΑΣ (ΌΧΙ)
55 ΕΚΔ027-17062022 0 ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
56 ΕΚΔ029-20062022 Χ Χ 0 ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ ΔΡΑΜΑΣ (ΌΧΙ)
57 ΕΚΔ037-22062022 Χ Χ 0 ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΌΧΙ)
58 ΕΚΔ057-30062022 Χ Χ 0 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΌΧΙ)