ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΒΟΗΘΕΙΑ;

Η Ένωση Κυριών Δράμας θα βρίσκεται κοντά σας αν πραγματικά υπάρχει η ανάγκη για την υποστήριξη σας.

Αυτό που θα χρειαστεί να κάνετε εσείς είναι να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να γίνετε ωφελούμενος/η της Ένωσης Κυριών Δράμας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Εκκαθαριστικό του τρέχοντος έτους
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τρέχοντος έτους
  • Φωτοτυπία της ταυτότητας

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στην περίπτωση που πληρείτε τις προϋποθέσεις ένταξης στους ωφελούμενους του φορέα μας, θα λάβετε μια προσωπική κάρτα την οποία θα πρέπει να έχετε κάθε φορά που θα χρειαστεί να έχετε πρόσβαση στις παροχές του φορέα μας.