Μία νέα πρωτοβουλία για τη χρηματοοικονομική ενδυνάμωση των γυναικών ξεκινά η Ένωση Κυριών Δράμας-Σ.Α.Φ.  Τα διαδικτυακά μαθήματα οικονομίας θα καλύψουν...