01 Οκτ
  • By TheDevelopers
  • Cause in

Δημοσίευση (1) ανακοίνωσης περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού με τίτλο: «Ανάπτυξη δράσεων γυναικείας επιχειρηματικότητας – Επανένταξη – Ενεργοποίηση»

Κατεβάστε την προκήρυξη από εδώ

Κατεβάστε το σχέδιο διακήρυξης από εδώ

TheDevelopers