10 Μάι
  • By ckelaidi
  • Cause in

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA2 από την Ένωση Κυριών Δράμας-Σ.Α.Φ. Έναρξη ενός καινοτόμου έργου για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο

Η Ένωση Κυριών Δράμας, με τον κοινωνικό χαρακτήρα που τη διακρίνει, θέλησε να πρωτοστατήσει στο αυξανόμενο φαινόμενο της διαδικτυακής έμφυλης βίας. Αναγνωρίζοντας την έλλειψη υλικού για την προστασία των θυμάτων αλλά και για την εκπαίδευση των κοινωνικών φορέων που παρέχουν υποστήριξη, εγκαινιάζει ένα πρωτοποριακό ευρωπαϊκό project.

Το έργο Prevention and Support for Cyber Gender Based Violence  (PS-CGBV) με διάρκεια 24 μήνες και ημερομηνία έναρξης τις 4 Απριλίου 2022, έχει ως στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, μέσω της ενημέρωσης και ενδυνάμωσης νέων γυναικών ηλικίας 18-29 ετών καθώς και την εκπαίδευση εργαζομένων και εθελοντών σε κοινωνικούς φορείς οι οποίοι παρέχουν υποστήριξη. To έργο αποτελεί σύμπραξη 6 φορέων, με συντονιστή την  Ένωση Κυριών Δράμας – Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας, και εταίρους τους Dorea Educational Institute (Κύπρος), Gender Studies o.p.s. (Τσεχία), Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Κροατία), South-West University “Neofit Rilski” (Βουλγαρία),  Τhe Future Now Association (Βουλγαρία). Στο πλαίσιο αυτό στις 13.5.2022 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη δια ζώσης συνάντηση του εταιρικού σχήματος με σκοπό τη γνωριμία μεταξύ των συμμετεχόντων εταίρων και τον εν γένει καθορισμό της πορείας υλοποίησης του προγράμματος. Τη συνάντηση θα προλογήσει η Πρόεδρος της  Ένωσης Κυριών Δράμας-Σ.Α.Φ. κ. Αλίκη Τσιαμούρα, στη συνέχεια θα λάβει το λόγο μέσω διαδικτυακής παρουσίας η χειρίστρια του προγράμματος και στέλεχος του  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κ. Μαρία Καράλα, ενώ μετέπειτα θα ξεκινήσει η συζήτηση των επιμέρους θεμάτων που έχουν προσυμφωνηθεί. Στο τέλος, οι συμμετέχοντες θα ξεναγηθούν στο Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας, το οποίο στεγάζεται άνωθεν των κεντρικών γραφείων της Ένωσης Κυριών Δράμας- Σ.Α.Φ. (Βενιζέλου 114, Δράμα). Κατά τα άλλα οι στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι πολυεπίπεδοι και αφορούν την πρόληψη, αναγνώριση και έγκαιρη παρέμβαση ενάντια στη διαδικτυακή έμφυλη βία. Συγκεκριμένα, την προστασία των θυμάτων έμφυλης βίας, την αύξηση ενασχόλησης  των   youth workers και των υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων με το φαινόμενο  και τέλος, την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων της ομάδας- στόχου και την ενδυνάμωση τους. Ενώ, όσον αφορά το γενικό πλαίσιο του φαινομένου, αφενός μεν είναι αναγκαίο να καθοριστεί και αφετέρου δε, να γίνει ευρέως γνωστό με σκοπό την ενασχόληση επαγγελματιών από διάφορες χώρες ώστε να προωθηθούν καλές πρακτικές και αποτελεσματικές ενέργειες στην εφαρμογή της αποτροπής εμφάνισης του αλλά  και μέσω της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης για θύματα διαδικτυακής έμφυλης βίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από τη Βασική Δράση 2 του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με Εθνική Μονάδα Συντονισμού το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

TAGS:
ckelaidi