03 Σεπ
  • By TheDevelopers
  • Cause in

Έναρξη επισιτιστικού προγράμματος για ηλικιωμένους από την Ένωση Κυριών Δράμας

Ξεκίνησε σήμερα ένα νέο επισιτιστικό πρόγραμμα της Ένωσης Κυριών Δράμας.

Αφορά στην μηνιαία παροχή διατακτικών για την αγορά τροφίμων και προϊόντων πρώτης ανάγκης σε ηλικιωμένους άνω των εξήντα ετών. Από το πρόγραμμα αυτό θα ωφεληθούν εβδομήντα τέσσερις οικογένειες και θα έχει διάρκεια ενός έτους. Παράλληλα στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωσή των επωφελούμενων σε θέματα υγιεινής διατροφής, ώστε να έχουν και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Για τις ανάγκες του προγράμματος προσελήφθησαν δύο κοινωνικοί λειτουργοί, ενώ έχει προχωρήσει και η προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής για τον εξοπλισμό ενός νέου γραφείου. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η συνεργασία δύο κοινωφελών οργανισμών για την κάλυψη ολόκληρου του κόστους του προγράμματος, οι οποίοι είναι το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα και του Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

TheDevelopers