09 Μάι
  • By TheDevelopers
  • Cause in

Επιτυχία της Ένωσης Κυριών: “Για κάθε 1 ευρώ παράγονται 3,26 ευρώ κοινωνικής αξίας

“Με το SOCIAL VALUE κάθε ΜΚΟ μπορεί να κερδίσει ένα πιστοποιητικό καλής απόδοσης κι ένα ατράνταχτο επιχείρημα υπέρ της χρηματοδότησης κάθε δράσης της”

“S.R.O.I.= Social Return On Investement Η Κοινωνική Απόδοση μίας Επένδυσης. Το S.R.O.I. είναι σημαντικό γιατί αφορά αυτούς που κάνουν την επένδυση αλλά και ολόκληρη την κοινωνία μιας και η απόδοση της επένδυσης αφορά στα πιο ευπαθή τμήματα της κοινωνίας μας.
“Η πρωτοβουλία αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων για τη μέτρηση της κοινωνικής απόδοσης των επενδύσεων στην Ελλάδα και στοχεύει στην ενίσχυση των οργανισμών στους άξονες της ανεύρεσης πόρων και της αποτελεσματικής κοινωνικής προσφοράς. Με απλά λόγια, να αξιοποιούνται καλύτερα τα κονδύλια και να αξιολογούνται επιστημονικά οι φορείς που τα υλοποιούν.”
“Η ανάλυση αποτύπωσε ότι η ΕΚΔ έχει θετικό δείκτη και μεγαλύτερο του ένα που σημαίνει ότι η απόδοση επενδύσεων σε αυτή ήταν μεγαλύτερη από το κόστος της. Ο εμπλεκόμενος που δίνει
την μεγαλύτερη σχετικά απόδοση είναι οι φιλοξενούμενες φοιτήτριες. Στην συνέχεια, η ανάλυση ευαισθησίας έδειξε ότι οι αλλαγές που ενισχύουν περισσότερο τον κοινωνικό αντίκτυπο της ΕΚΔ
είναι το γεγονός ότι οι φοιτήτριες ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, οι λοιπές φιλοξενούμενες βρίσκουν δουλειά αλλά και το ότι εργαζόμενοι και εθελοντές βοηθάνε του συνανθρώπους τους
και αισθάνονται καλύτεροι άνθρωποι. Άρα, η ΕΚΔ πρέπει να συνεχίσει να καλλιεργεί αυτά τα συναισθήματα στους δεύτερους και να βοηθάει στην πραγματοποίηση ενεργειών που βοηθάν το
μέλλον των ωφελουμένων. Κατά την διάρκεια της επιτόπιας έρευνας διαπιστώθηκε ότι η μικρή κοινωνία και οι μικρές αποστάσεις έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία της ΕΚΔ καθότι αναφέρθηκε ως πλεονέκτημα από μερίδα των εμπλεκομένων και παρατηρούνταν περισσότερη αμεσότητα με φορείς όπως η εισαγγελία και η αστυνομία σε σχέση με φορείς που εδράζονται στην Αθήνα.
Μία άλλη παρατήρηση του ερευνητή είναι ότι τον ηγετικό ρόλο σε όλες τις δράσεις της ΕΚΔ παίζει η πρόεδρος της κ. Αλίκη Τσιαμούρα. Η πρόεδρος αποτελεί αξιοσέβαστο πρόσωπο της τοπικής κοινωνίας και η κορωνίδα της επιτυχίας της ΕΚΔ. Όλα περνάν από τα χέρια της και για πολλούς εμπλεκομένους είναι ο λόγος που συμμετέχουν στις δράσεις της ΕΚΔ. Οι εργαζόμενοι την πιστεύουν και την σέβονται απεριόριστα.
TheDevelopers