Από τον ΔΕΣΜΟ και το πρόγραμμα «ΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ» Απόδειξη εμπιστοσύνης στην Ένωση Κυριών Δράμας-Σ.Α.Φ. για δεύτερη φορά...