Στο φορέα μας υπάρχουν και άλλες δράσεις που υλοποιούνται από εθελοντές γενικών καθηκόντων. Η συμβολή των εθελοντών γενικών καθηκόντων είναι από τις σημαντικότερες για την ομαλή λειτουργία του φορέα.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

  • Η καθαριότητα του Σπιτιού Ανοικτής Φιλοξενίας
  • Η καθαριότητα και ταξινόμηση της Στέγης Προσφοράς και Αγάπης
  • Η διανομή αρτοπαρασκευασμάτων σε καθημερινή βάση
  • Η συγκομιδή οπωροκηπευτικών
  • Η διοργάνωση εκδηλώσεων
  • Η εξυπηρέτηση ωφελούμενων
  • Η καθαριότητα του κτιρίου