Η Ένωση Κυριών Δράμας ξεκίνησε άτυπα την λειτουργία της το 1904 με τις ευλογίες και την ηγεσία του Μητροπολίτη Δράμας και μετέπειτα Σμύρνης, Χρυσοστόμου προστατεύοντας χήρες, ορφανά, γέροντες, τραυματίες πολέμου, άνεργους στρατιώτες.

1904

1929

Το 1929 ο φορέας υπό την επωνυμία «’Ενωσις Κυριών και Δεσποινίδων» είχε ως σκοπό την ίδρυση παιδικών σταθμών στην πόλη της Δράμας οι οποίοι θα παρείχαν  φύλαξη σε παιδιά άπορων οικογενειών ηλικίας από 40 ημερών μέχρι 3 ετών και τη λειτουργία εργαστηρίων στα οποία είχαν απασχόληση  άποροι σε χειρωνακτικές εργασίες. Επίσης σκοπός  τους ήταν η επιτέλεση κοινωνικών, εκπολιτιστικών και φιλανθρωπικών έργων.

Από το 1988 έχει την ειδική αναγνώριση Σωματείου ως Φιλανθρωπικού από το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας.

1988

1995

Το 1995 αγοράστηκε και αναπαλαιώθηκε στην καρδιά της πόλης ένα τριώροφο κτίριο, το «Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας» με πολυμορφικό χαρακτήρα και χωρίς καμία κρατική επιχορήγηση.

Από το 2002 έχει ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αριθμό μητρώου 01101ΦΑΕ23026027Ν008 που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, έχοντας παράλληλα και την ειδική πιστοποίηση ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

2002

2010

Το 2010 η Ένωση Κυριών Δράμας αναγνωρίστηκε ως Μη Κυβερνητικός Οργανισμός.

Από το 2011 είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο του Υπουργείου Πολιτισμού.

2011

2015

Ο φορέας, από τον Μάρτιο του 2015, έχει πιστοποιηθεί στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης «ΑΤΛΑΣ» της πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ.