ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Σύμφωνα με την Π2Γ/2256/ΦΕΚ963/Β/26-07-01 Υπουργική Απόφαση για την διαδικασία εγγραφής στο Εθνικό και Νομαρχιακό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα  και με την 19252/ΦΕΚ248/Β/28-2-02 Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό της μορφής του Αριθμού Μητρώου, το Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας της Ένωσης Κυριών είναι ενταγμένο στο Εθνικό μητρώο όσο και στο Ειδικό μητρώο εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμό 001101ΑΕΕ21096Ο42Ν0999.

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Από τις 18 Μαρτίου 2010 η Ένωση Κυριών Δράμας είναι εγγεγραμμένοι με α/α 538 στο τηρούμενο από τη Υ.Δ.Α.Σ 4Διεύθυνση Ειδικό Μητρώο Μ.Κ.Ο., σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν/2731/99.

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛIΤΙΣΜΟΥ

Από τον Σεπτέμβριο του 2011 η Ένωση Κυριών Δράμας είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Υπουργείου Πολιτισμού με αριθμό : 1278.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΑΤΛΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΙ

Ο φορέας από τον Μάρτιο του 2015 έχει πιστοποιηθεί στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης «ΑΤΛΑΣ» της πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ.