ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του συλλόγου είναι η προσφορά κοινωνικού και ανθρωπιστικού έργου στην υπηρεσία των πολιτών και ιδιαίτερα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και η συμβολή του στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής και κοινωνικής κρίσης.

Είναι σκοπός φιλανθρωπικός, φιλεκπαιδευτικός και μορφωτικός, επιδιώκοντας την ανάπτυξη της αλληλεγγύης, την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ισότητας, ισονομίας, ανθρωπίνων και δημοκρατικών δικαιωμάτων, την στήριξη των άπορων συμπολιτών και γενικά, στην προαγωγή των μελών του συλλόγου και ιδίως των γυναικών σε μορφωτικά θέματα, επαγγελματικής κατάρτισης και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Επιπλέον, σκοπός του συλλόγου είναι η αξιοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα, η δημιουργία ανάλογων δομών και η πραγματοποίηση αντίστοιχων δράσεων, στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής μέριμνας και η ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών σ’ αυτήν την κατεύθυνση μέσω εκδηλώσεων και ποικίλων μορφών ενημέρωσης.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Ενδεικτικές και όχι εξαντλητικές τέτοιες δράσεις είναι :

1) η χρηματική ενίσχυση απόρων οικογενειών

2) η χορήγηση φαρμάκων σε μη ασφαλισμένους απόρους

3) η παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους νέους για επιμόρφωση ή σπουδές

4) η ίδρυση βρεφονηπιακού σταθμού είτε δομών παροχής φροντίδας παιδιού (πχ κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και εφήβων)

5) η ίδρυση ευρύτερων κοινωνικών δομών (Γραφείο Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, γραφείο Ψυχοκοινωνικής στήριξης, Συμβουλευτικό Κέντρο Ατόμου και Οικογένειας κ.α.)

6) η διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, εορτών, διαλέξεων, συνεστιάσεων και ποικίλων άλλων, με κύριο γνώρισμά τους την προσφορά κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου

7) η ίδρυση και λειτουργία ξενώνα για τη φιλοξενία αναξιοπαθούντων, κακοποιημένων γυναικών και παιδιών, προσφύγων κ.α.

8) η ίδρυση Γραφείου Κοινωνικής Μέριμνας για άτομα και οικογένειες που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, άτομα με προβλήματα στέγασης και όσους αντιμετωπίζουν γενικώς προβλήματα διαβίωσης

9) η ίδρυση Τράπεζας Τροφίμων, κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία, φροντιστήρια κλπ

10) η προώθηση ανθρώπων χωρίς στέγη σε χώρους φιλοξενίας στη Δράμα και αλλού

11) η ίδρυση λαϊκής βιβλιοθήκης

12) η συμμετοχή σε προγράμματα επείγουσας ή μη ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.