Τελευταία Νέα

Latest News

85 κλήσεις από άτομα που υφίστανται, ασκούν ή είναι μάρτυρες έμφυλης βίας

Με την ολοκλήρωση του έργου «ΏΡΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ», έγινε η αξιολόγηση και η εξαγωγή των τελικών στατιστικών αποτελεσμάτων από τις 85 κλήσεις που διαχειρίστηκε η ομάδα έργου από το Δεκέμβριο του 2021 ως και τον Ιανουάριο του 2023.
70 κλήσεις προέρχονται από άτομα που υφίστανται ή/και είναι μάρτυρες έμφυλης βίας, εκ των οποίων 66 είναι γυναίκες και 4 άνδρες. Ως προς τη σχέση που έχουν τα άτομα που κάλεσαν στη Γραμμή Βοήθειας με το άτομο που ασκεί τη κακοποιητική συμπεριφορά, για ένα ποσοστό 58,60% η βία προέρχεται από τον/ την σύζυγό/ σύντροφό τους/. Ως προς τις μορφές της βίας, τα στατιστικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η βία έχει μια εξελικτική πορεία και έρχεται συνδυαστικά. Όλα τα άτομα ανέφεραν ότι υφίστανται ψυχολογική και λεκτική βία, ενώ επί μέρους υπήρχε διαφοροποίηση ως προς την οικονομική, τη σωματική και τη σεξουαλική. Τέλος, ως προς το αίτημα των ατόμων από το φορέα το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων αιτήθηκε ψυχολογική υποστήριξη, ενώ τα περισσότερα άτομα είχαν πολλαπλά αιτήματα ως προς στέγαση, σίτιση, εύρεση εργασίας, οικονομική και νομική υποστήριξη.

Από τις 85 κλήσεις, οι 15 κλήσεις αφορούσαν άτομα που έχουν ασκήσει κακοποιητική συμπεριφορά και αν και το δείγμα είναι αρκετά περιορισμένο, τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έχουν ιδιαίτερη σημασία.
Ως προς τα δημογραφικά τους στοιχεία, ο μεγαλύτερος αριθμός των ατόμων ήταν άντρες (80%), έναντι του 20% που ήταν γυναίκες, με το 86,7% να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 26-49 ετών. Ως προς τις μορφές βίας που χρησιμοποιούν τα άτομα φαίνεται και εδώ όπως και πάνω ότι η ψυχολογική και η λεκτική βία χρησιμοποιείται από όλους, ενώ υπάρχει ένα ποσοστό που ασκεί σωματική (26,7%), οικονομική (20%) και σεξουαλική (6,7%). Ως προς τη σχέση που έχουν με τα άτομα προς τα οποία ασκούν τη βία, ένα ποσοστό 33% τα άτομα αυτά είναι σύζυγοι/ σύντροφοι, ενώ ένα 6,7% είναι πρώην σύζυγοι/ σύντροφοι. Ενώ πάλι, αναδεικνύεται η βία που συναντάται στο οικογενειακό περιβάλλον, με ποσοστό 33,3% να αφορά τέκνα που ασκούν βία στους γονείς τους και 20% το αντίστροφο.
Τέλος, ως προς τα αιτήματα των ατόμων προς το φορέα, η ψυχολογική υποστήριξη υπερτερεί με 53,30%, ενώ υπάρχουν και συνδυαστικά αιτήματα ως προς την οικονομική, νομική, επισιτιστική υποστήριξη κτλ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία των ατόμων, μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα του έργου: https://timetotalk.gr/
Η Γραμμή Βοήθειας +30 25210 58888, 8ωρης λειτουργίας και πανελλαδικής εμβέλειας θα συνεχίζει να λαμβάνει κλήσεις και μετά το πέρας του έργου, οι οποίες θα διαχειρίζονται από το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό του έργου.
Το έργο «ΩΡΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Ένωση Κυριών Δράμας -Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας. Το πρόγραμμα Active citizens fund ύψους € 13,5 εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund στην Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ- Σ.Α

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παρόμοια Άρθρα

VIEW MORE

Similar Posts