Ποιοι είμαστε

Ταυτότητα & Ιστορία

του Φορέα

Η Ένωση Κυριών Δράμας

Ας γνωριστούμε καλύτερα

Η Ένωση Κυριών Δράμας είναι Φιλανθρωπικό Σωματείο Μη κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, που εδρεύει στην ακριτική περιοχή της Δράμας. Η ιστορία του Φορέα, ωστόσο, ξεκινάει από πολύ παλιά… Ξεκινώντας άτυπα την λειτουργία της το 1904. Το 1988 απέκτησε ειδική αναγνώριση Σωματείου ως Φιλανθρωπικού από το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας ενώ από το 2002 εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αριθμό Μητρώου 01101ΦΑΕ23026027Ν008 που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, έχοντας παράλληλα και την ειδική πιστοποίηση ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

Στόχος μας αποτελεί η στήριξη, ενδυνάμωση και εμψύχωση ευπαθών κοινωνικών ομάδων και κατ’ επέκταση η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας, μέσω κοινωνικής υποστήριξης (συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες), ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συμβουλευτικής, οικονομικής βοήθειας, εύρεσης εργασίας, φαρμακευτικής και ιατρικής κάλυψης, διανομής ιματισμού, διανομής τροφίμων, στέγασης σε κακοποιημένες γυναίκες, φοιτήτριες και άστεγες οικογένειες, διοργάνωσης ημερίδων, ομιλιών και ενημερωτικών εκδηλώσεων.

Οι ωφελούμενοί μας είναι ημεδαποί ή αλλοδαποί, άποροι, άστεγοι, ανασφάλιστοι, θύματα έμφυλης βίας, άγαμες μητέρες, Ρομά, αποφυλακισμένοι, ουσιoεξαρτημένοι, πρόσφυγες και μετανάστες.

Ιστορία

1904

Η Ένωση Κυριών Δράμας ξεκίνησε άτυπα την λειτουργία της το 1904 με τις ευλογίες και την ηγεσία του Μητροπολίτη Δράμας και μετέπειτα Σμύρνης, Χρυσοστόμου προστατεύοντας χήρες, ορφανά, γέροντες, τραυματίες πολέμου, άνεργους στρατιώτες.

Το 1929 ο φορέας υπό την επωνυμία «’Ενωσις Κυριών και Δεσποινίδων» είχε ως σκοπό την ίδρυση παιδικών σταθμών στην πόλη της Δράμας οι οποίοι θα παρείχαν φύλαξη σε παιδιά άπορων οικογενειών ηλικίας από 40 ημερών μέχρι 3 ετών και τη λειτουργία εργαστηρίων στα οποία είχαν απασχόληση άποροι σε χειρωνακτικές εργασίες. Επίσης σκοπός τους ήταν η επιτέλεση κοινωνικών, εκπολιτιστικών και φιλανθρωπικών έργων.

1929

1988

Από το 1988 έχει την ειδική αναγνώριση Σωματείου ως Φιλανθρωπικού από το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας.

Από το 2002 έχει ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αριθμό μητρώου 01101ΦΑΕ23026027Ν008 που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, έχοντας παράλληλα και την ειδική πιστοποίηση ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

2002

2010

Το 2010 η Ένωση Κυριών Δράμας αναγνωρίστηκε ως Μη Κυβερνητικός Οργανισμός.

Από το 2011 είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο του Υπουργείου Πολιτισμού.

2011

2015

Ο φορέας, από τον Μάρτιο του 2015, έχει πιστοποιηθεί στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης «ΑΤΛΑΣ» της πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ.

Σκοπός & Δράσεις

Σκοπός

Σκοπός του συλλόγου είναι η προσφορά κοινωνικού και ανθρωπιστικού έργου στην υπηρεσία των πολιτών και ιδιαίτερα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και η συμβολή του στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής και κοινωνικής κρίσης.

Είναι σκοπός φιλανθρωπικός, φιλεκπαιδευτικός και μορφωτικός, επιδιώκοντας την ανάπτυξη της αλληλεγγύης, την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ισότητας, ισονομίας, ανθρωπίνων και δημοκρατικών δικαιωμάτων, την στήριξη των άπορων συμπολιτών και γενικά, στην προαγωγή των μελών του συλλόγου και ιδίως των γυναικών σε μορφωτικά θέματα, επαγγελματικής κατάρτισης και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Επιπλέον, σκοπός του συλλόγου είναι η αξιοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα, η δημιουργία ανάλογων δομών και η πραγματοποίηση αντίστοιχων δράσεων, στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής μέριμνας και η ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών σ’ αυτήν την κατεύθυνση μέσω εκδηλώσεων και ποικίλων μορφών ενημέρωσης.

Δράσεις

Ενδεικτικές και όχι εξαντλητικές τέτοιες δράσεις είναι :

1) η χρηματική ενίσχυση απόρων οικογενειών

2) η χορήγηση φαρμάκων σε μη ασφαλισμένους απόρους

3) η παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους νέους για επιμόρφωση ή σπουδές

4) η ίδρυση βρεφονηπιακού σταθμού είτε δομών παροχής φροντίδας παιδιού (πχ κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και εφήβων)

5) η ίδρυση ευρύτερων κοινωνικών δομών (Γραφείο Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, γραφείο Ψυχοκοινωνικής στήριξης, Συμβουλευτικό Κέντρο Ατόμου και Οικογένειας κ.α.)

6) η διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, εορτών, διαλέξεων, συνεστιάσεων και ποικίλων άλλων, με κύριο γνώρισμά τους την προσφορά κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου

7) η ίδρυση και λειτουργία ξενώνα για τη φιλοξενία αναξιοπαθούντων, κακοποιημένων γυναικών και παιδιών, προσφύγων κ.α.

8) η ίδρυση Γραφείου Κοινωνικής Μέριμνας για άτομα και οικογένειες που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, άτομα με προβλήματα στέγασης και όσους αντιμετωπίζουν γενικώς προβλήματα διαβίωσης

9) η ίδρυση Τράπεζας Τροφίμων, κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία, φροντιστήρια κλπ

10) η προώθηση ανθρώπων χωρίς στέγη σε χώρους φιλοξενίας στη Δράμα και αλλού

11) η ίδρυση λαϊκής βιβλιοθήκης

12) η συμμετοχή σε προγράμματα επείγουσας ή μη ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Εγγραφή σε Μητρώα

Μητρώο του Υπουργείου Υγείας

Σύμφωνα με την Π2Γ/2256/ΦΕΚ963/Β/26-07-01 Υπουργική Απόφαση για την διαδικασία εγγραφής στο Εθνικό και Νομαρχιακό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα και με την 19252/ΦΕΚ248/Β/28-2-02 Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό της μορφής του Αριθμού Μητρώου, το Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας της Ένωσης Κυριών είναι ενταγμένο στο Εθνικό μητρώο όσο και στο Ειδικό μητρώο εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμό 001101ΑΕΕ21096Ο42Ν0999.

Ειδικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών

Από τις 18 Μαρτίου 2010 η Ένωση Κυριών Δράμας είναι εγγεγραμμένοι με α/α 538 στο τηρούμενο από τη Υ.Δ.Α.Σ Διεύθυνση, Ειδικό Μητρώο Μ.Κ.Ο., σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν/2731/99.

Μητρώο του Υπουργείου Πολιτισμού

Από τον Σεπτέμβριο του 2011 η Ένωση Κυριών Δράμας είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Υπουργείου Πολιτισμού με αριθμό : 1278.

Πιστοποίηση από το “ΑΤΛΑΣ”

Ο φορέας από τον Μάρτιο του 2015 έχει πιστοποιηθεί στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης «ΑΤΛΑΣ» για την πρακτική άσκηση φοιτητών ΑΕΙ.

Αξιολογήσεις & Βραβεύσεις

Αξιολόγηση ΘΑΛΗΣ II

Έχοντας πάντα στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητά μας, η οργάνωση μας συμμετείχε στο πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ ΙΙ: Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Ελληνικών ΜΚΟ. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και τo HIGGS. Στο πλαίσιο του πρώτου σταδίου αξιολόγησης η οργάνωσή μας συγκέντρωσε συνολικό αριθμό 3 αστεριών (ανά πεδίο δραστηριοποίησης) στη βάση τριών κριτηρίων: αποτελεσματικότητα, οργάνωση και διαφάνεια.

Αξιολόγηση της EQUAL SOCIETY για το Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας

“Για κάθε 1€ παράγονται 3.26€ κοινωνικής απόδοσης”

Το S.R.O.I.= Social Return On Investement είναι η Κοινωνική Απόδοση μίας Επένδυσης. Η πρωτοβουλία αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων για τη μέτρηση της κοινωνικής απόδοσης των επενδύσεων στην Ελλάδα και στοχεύει στην ενίσχυση των οργανισμών στους άξονες της ανεύρεσης πόρων και της αποτελεσματικής κοινωνικής προσφοράς.
Η ανάλυση αποτύπωσε ότι η ΕΚΔ έχει θετικό δείκτη και μεγαλύτερο του ένα που σημαίνει ότι η απόδοση επενδύσεων σε αυτή ήταν μεγαλύτερη από το κόστος της. Ο εμπλεκόμενος που δίνει την μεγαλύτερη σχετικά απόδοση είναι οι φιλοξενούμενες φοιτήτριες. Στην συνέχεια, η ανάλυση ευαισθησίας έδειξε ότι οι αλλαγές που ενισχύουν περισσότερο τον κοινωνικό αντίκτυπο της ΕΚΔ είναι το γεγονός ότι οι φοιτήτριες ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, οι λοιπές φιλοξενούμενες βρίσκουν δουλειά αλλά και το ότι εργαζόμενοι και εθελοντές βοηθάνε του συνανθρώπους τους και αισθάνονται καλύτεροι άνθρωποι.

Αξιολόγηση ΘΑΛΗΣ

“Η Ενωση Κυριών μεταξύ των πρώτων”

Το 2012 η επιστημονική ομάδα ΘΑΛΗΣ απαρτιζόμενη από επτά ελληνικά πανεπιστήμια και τρία πανεπιστήμια του εξωτερικού ξεκίνησε μία διαδικασία αξιολόγησης μίας πλειάδας ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, η οποία ολοκληρώθηκε το 2015. Με άριστα τα τέσσερα αστεράκια η Ένωση Κυριών Δράμας αξιολογήθηκε με τρία αστεράκια σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα, την οργάνωση και την διαφάνεια στους εξής τομείς δράσης: ανάπτυξη, ανθρώπινα δικαιώματα και θέματα φύλου, εκπαίδευση, κατάρτιση και εργασιακά δικαιώματα, κοινωνική αλληλεγγύη και ένταξη, μετανάστευση και άσυλο, περιβάλλον και πολιτική προστασία.

Σημαντικές βραβεύσεις

1999

Βραβείο από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και την Ελληνική Ραδιοφωνία.

Ετήσιο βραβείο “Γιαννούλα Ζέρβα” από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης.

2001

2004

Βραβείο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Βραβείο από τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης Μ. Τζίμα.

2007

2007

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Πρώτη Πανευρωπαϊκή Συνάντηση Εθελοντικών Οργανώσεων στο Στρασβούργο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντισμού.

Βραβείο “Νησίδες Ποιότητας 2009” από την Κίνηση Πολιτών και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού δια χειρός του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια.

2009

2017

Τιμητικός έπαινος από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο του εορτασμού της «Παγκόσμιας Ημέρας για τη Γυναίκα», στην Αλίκη Τσιαμούρα, για την προσφορά της στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου.

Η Ένωση “Μαζί για το Παιδί” τίμησε με το Βραβείο “Έργο Ζωής” την Πρόεδρο της Ένωσης Κυριών Δράμας – Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας, Αλίκη Τσιαμούρα.

2020

Άλλες βραβεύσεις – Συνεργασίες

1967  – Δίπλωμα από τον Ροταριανό Όμιλο Θεσσαλονίκης

1989 – Βράβευση από τον Ροταριανό Όμιλο Θεσσαλονίκης

1995 – Βραβεύσεις από Λέσχη Καταδρομών Δράμας.

1998  – Βραβείο “Πολιτισμός – Αθλητισμός” από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας.

2000 – Έπαινος από την Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικού Πολιτισμού και Ανάπτυξης Δήμου Δράμας για την ανιδιοτελή προσφορά στην κοινωνία.

2001 – Βραβείο από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας- Καβάλας- Ξάνθης.

2005 – Βραβείο από πρόγραμμα “Νεολαία σε Δράση”.

2005 – Βραβείο Απόλλων Δράμα

2005 – Βραβείο από όμιλο εταιριών star Δράμας.

2006 – Έπαινος στο πρώτο Συνέδριο Ελλήνων ΡΟΜ.

2007 – Βραβείο από TV ΔΕΛΤΑ.

2007 – Έπαινος από Ονειρούπολη.

2008-2009  – Έπαινος από Οργανωτική Επιτροπή “Ονειρούπολη Δράμας”.

2009 – Έπαινος από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ΤΕΔΚ Ν. Δράμας.

2010 – Βραβείο από Σωματείο “ Αγάπη Κύπρος” Φίλοι Ατόμων με ειδικές ανάγκες.

2011 – Βραβείο Media Awards 2011.

2011 – Βραβείο από Λέσχη Καταδρομών Ν. Δράμας.

2015 – Πιστοποιητικό Συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης Κυριών και της Λέσχης Λάιονς στο πλαίσιο του προγράμματος Προληπτικής Οφθαλμολογικής Εξέτασης παιδιών προσχολικής ηλικίας.

2017 – Βραβείο “Γυναίκα της χρονιάς 2017”, από τη Λέσχη LIONS, για τη μακροχρόνια προσφορά της Προέδρου Αλίκης Τσιαμούρα στον εθελοντισμό και την ανακούφιση των πασχόντων συνανθρώπων μας.