Το Έργο μας

Αποθήκη Επίπλων

& Οικιακών Συσκευών

Αποθήκη Επίπλων & Οικιακών Συσκευών

Πρόκειται για έναν αυτόνομο χώρο όπου αποθηκεύονται έπιπλα και οικιακές συσκευές, δωρεές συμπολιτών μας, προκειμένου να επιπλωθούν σπίτια ωφελούμενων οικογενειών.