Το Έργο μας

Επισιτιστική 

Βοήθεια

Τράπεζα Τροφίμων – Ίδρυμα για την καταπολέμηση της πείνας

Η Τράπεζα Τροφίμων – Ίδρυμα για την Καταπολέμηση της Πείνας λειτουργεί από το 1995 και έχει πρωταρχικό σκοπό και στόχο την καταπολέμηση της πείνας και της σπατάλης. Συνεργάζεται με εταιρείες τροφίμων και θεσμικά με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), ώστε τρόφιμα που δεν μπορεί να απορροφήσει η αγορά να προσφέρονται δωρεάν σε συσσίτια και ιδρύματα. Είναι μέλος της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Τραπεζών Τροφίμων (FEBA) και εργάζεται σύμφωνα με τις αρχές της. Στην Ελλάδα Τράπεζες Τροφίμων υπάρχουν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα, ενώ από τον Οκτώβριο του 2019 ιδρύθηκε και η τέταρτη Τράπεζα Τροφίμων στην Δράμα, από την Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας. Η Τράπεζα Τροφίμων της Ένωσης Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας έχει ως στόχο τη συλλογή προϊόντων με σύντομη ημερομηνία λήξης και προϊόντων χορηγίες επιχειρήσεων και τη διανομή στους ωφελούμενους του σωματείου και σε φορείς όλου του Νομού.

Η Ελληνική Πρωτοβουλία στηρίζει την Τράπεζα Τροφίμων της Ένωσης Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας καλύπτοντας την οχτάωρη απασχόληση ενός στελέχους, για ένα έτος.

Είσαι ιδιώτης και θέλεις να συνδράμεις στο έργο μας;

Χορηγοί & Υποστηρικτές

της Τράπεζας Τροφίμων

Πρόγραμμα Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία

Η Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας από τον Απρίλιο του 2018 ξεκίνησε εκ νέου συνεργασία με το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα με στόχο τη συνέχιση της υλοποίησης του Προγράμματος «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία». Το πρόγραμμα αφορούσε στη μηνιαία διανομή διατακτικών για την αγορά τροφίμων και προϊόντων πρώτης ανάγκης σε ηλικιωμένους άνω των εξήντα ετών. Παράλληλα στόχοι του προγράμματος ήταν η ενημέρωση των ωφελούμενων σε θέματα υγιεινής διατροφής, ασφάλειας και υγείας με την παροχή δωρεάν ιατρικών εξετάσεων, αλλά και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, η ψυχολογική τους ενίσχυση, η κοινωνικοποίησή τους και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους με την αγορά βασικού οικιακού εξοπλισμού. Από το πρόγραμμα ωφελήθηκαν 75 οικογένειες ηλικιωμένων.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2019 και το κόστος του καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα.

Από τη λήξη του προγράμματος έως και τον Μάρτιο του 2020 η Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας εξασφάλισε τη βιωσιμότητα του προγράμματος και μία φορά το μήνα οι ωφελούμενοι λαμβάνανε ένα δέμα με τρόφιμα μακράς διάρκειας, νωπά προϊόντα και είδη προσωπικής υγιεινής ενώ συνεχιζόταν και οι παράλληλες δράσεις.

Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία ΙΙΙ

Το πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία ΙΙΙ» ξεκίνησε από την 1η Απριλίου του 2021 και έχει διάρκεια ενός έτους. Χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα και υλοποιείται από την Ένωση Κυριών Δράμας – Σ.Α.Φ.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί αρχικά στην υποστήριξη εβδομήντα πέντε (75) ηλικιωμένων οικογενειών, οι οποίοι ταλανίζονται από την οικονομική και ανθρωπιστική κρίση της εποχής. Επίσης, έχοντας ήδη υλοποιήσει για έξι χρόνια το Πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία», είτε στο πλαίσιο χρηματοδότησης, είτε στο πλαίσιο βιωσιμότητας στοχεύει στην επίλυση του μεγαλύτερου προβλήματος, που παρατηρείται στην Τρίτη ηλικία, τη μοναξιά. Οι οικογένειες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα έχουν αντληθεί μέσα από τη βάση δεδομένων που διαθέτει ο φορέας μας, η οποία αριθμεί σήμερα περισσότερα από 1700 μέλη οικογενειών, τα οποία είναι κατηγοριοποιημένα ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αφορά στην μηνιαία παροχή διατακτικών για την αγορά τροφίμων και προϊόντων πρώτης ανάγκης σε ηλικιωμένους άνω των εξήντα ετών και τη διοργάνωση ομιλιών στο πλαίσιο της διανομής με θέματα που αφορούν την τρίτη ηλικία. Επιπλέον, περιλαμβάνει την οργάνωση Δημιουργικού Σχολείου, όπου οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν εβδομαδιαία μαθήματα και δραστηριότητες, με στόχο την ενδυνάμωση της επικοινωνίας τους, την ενεργή συμμετοχή και την εμπλοκή τους στις διαπροσωπικές σχέσεις και την νοητική τους ενθάρρυνση μέσω της τέχνης.

Τέλος, στα πλαίσια του προγράμματος διεξήχθησαν νευροψυχολογικές εκτιμήσεις από εξειδικευμένο ψυχολόγο. Η νευροψυχολογική αξιολόγηση σε συνδυασμό με την αξιολόγηση για την κατάθλιψη και το άγχος θα βοηθήσει την έγκαιρη διάγνωση των πρώιμων ή των πιο εδραιωμένων συμπτωμάτων της άνοιας ή της κατάθλιψης και θα οδηγήσει, όπου κριθεί απαραίτητο, σε άμεση παραπομπή σε ειδικό ιατρό.

Πρόγραμμα Ελλήνων Εφοπλιστών ΣΥΝ-Ένωσις

Εκατόν είκοσι επτά οικογένειες με 518 μέλη συνολικά επωφελούνται από το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας που υλοποιεί η Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ σε συνεργασία με την Ένωση Κυριών Δράμας – Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας.

Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, ιδρύθηκε από μέλη της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και αποτελεί τον φορέα κοινωνικής προσφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας. Έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση κοινωφελών προγραμμάτων, δράσεων ενίσχυσης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, έργων ανθρωπιστικού περιεχομένου και δωρεών ευρύτερου ενδιαφέροντος για την στήριξη της ελληνικής κοινωνίας.

Το πρόγραμμα στήριξης οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες υλικής στέρησης της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ υλοποιείται βάσει προκαθορισμένων εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων και αφορά στη χορήγηση πακέτων με βασικά είδη τυποποιημένων τροφίμων και προσωπικής υγιεινής και διατίθεται σε μηνιαία βάση.

Η όλη ενέργεια στηρίζεται αποκλειστικά από το Διοικητικό Συμβούλιο και την εθελοντική ομάδα της Ένωσης Κυριών Δράμας – Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας.

Σύμπραξη ΤΕΒΑ

Η Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Αλληλεγγύη στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας υλοποιεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής , το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Το Πρόγραμμα σε τακτά χρονικά διαστήματα διανείμει στους ωφελούμενους του τρόφιμα μακράς διάρκειας, απορρυπαντικά, βρεφικές τροφές και πάνες, φρούτα και λαχανικά, κοτόπουλο και κρέας.

Διανομές Τροφίμων

Διανομές Έκτακτων Δεμάτων

Μία φορά το μήνα οι ωφελούμενοι της Ένωσης Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας , που χρήζουν άμεσης βοήθειας και δεν είναι ενταγμένοι σε κάποιο άλλο επισιτιστικό πρόγραμμα λαμβάνουν ένα δέμα με τρόφιμα μακράς διάρκειας, οπωροκηπευτικά και είδη προσωπικής υγιεινής.

Καθημερινή Διανομή Αγαθών

Καθημερινά στην Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας πραγματοποιούνται διανομές αγαθών, όπως διανομή άρτου και αρτοσκευασμάτων, διανομή προϊόντων με σύντομη ημερομηνία λήξης, οπωροκηπευτικών & γαλακτοκομικών ειδών. Όλα τα προϊόντα είναι χορηγίες Δραμινών επιχειρήσεων και συνεργαζόμενων φορέων ανά την Ελλάδα.

Συσσίτιο

Σε συνεργασία με το τμήμα μαγειρικής του Δημοσίου ΙΕΚ Δράμας η Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας υλοποίησε τη δράση του συσσιτίου για το έτος 2016. Δυο φορές την εβδομάδα γινόταν η διανομή φαγητού σε μοναχικούς ανθρώπους , θύματα της οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης. Η δράση αυτή συνεχίζεται μέχρι και σήμερα σε τακτά χρονικά διαστήματα και υποστηρίζεται από Δραμινούς επιχειρηματίες χορηγούς και από πολίτες οι οποίοι ενισχύουν το έργο του σωματείου.