Το Έργο μας

Ολοκληρωμένα

Προγράμματα

Κοντά στο Παιδί

Το πρόγραμμα «Κοντά στο Παιδί» ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2017 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Παρείχε διατακτικές σε εξήντα (60) οικογένειες, οι οποίες επιλέχθηκαν βάσει αυστηρών οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, με στόχο την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης για τα ανήλικα τέκνα τους. Παράλληλα, στόχευε στην ψυχοκοινωνική αναπτέρωση τόσο των παιδιών όσο και των γονέων τους, μέσω: ομάδων ψυχολογικής στήριξης, δημιουργικής απασχόλησης, ομάδων αυτογνωσίας, ένταξης στο Κοινωνικό Φροντιστήριο της Ένωσης Κυριών Δράμας, εύρεσης εργασίας, πραγματοποίησης ομιλιών-ημερίδων και δωρεάν παροχής νομικής βοήθειας.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Vodafone – World of Difference

Για δεύτερη φορά το Ίδρυμα Vodafone εμπιστεύεται την Ένωση Κυριών Δράμας- ΣΑΦ και την επιλέγει ανάμεσα σε εκατοντάδες ΜΚΟ στην Ελλάδα στους 10 νικητές του προγράμματος “World of Difference”. Ένα στέλεχος εργάστηκε για 6 μήνες (Φεβρουάριο- Ιούλιο 2021) στην ΕΚΔ-ΣΑΦ με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Vodafone ως project manager για την αναβάθμιση της βάσης δεδομένων που ήδη διέθετε ο φορέας. Το αξιόπιστο αυτό εργαλείο για το σωματείο, θα συμβάλλει στη φύλαξη δεδομένων μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζεται, και θα βοηθήσει παράλληλα στη δημιουργία ποσοτικών και ποιοτικών στατιστικών. Παράλληλα η ψηφιακή βάση δεδομένων του Οργανισμού, θα βοηθήσει στην οργάνωση και στοιχειοθέτηση των ωφελούμενών της, ενισχύοντας το έργο του Οργανισμού.

Μ΄εριμνα για την Τρίτη Ηλικία

74

Οικογένειες  ωφελούνται

Η Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας σε συνεργασία με το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα και το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2014 την υλοποίηση του προγράμματος «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία». Το πρόγραμμα αφορούσε στην μηνιαία παροχή διατακτικών για την αγορά τροφίμων και προϊόντων πρώτης ανάγκης σε ηλικιωμένους άνω των εξήντα ετών.

Από το πρόγραμμα αυτό ωφελήθηκαν εβδομήντα τέσσερις (74) οικογένειες και είχε διάρκεια δύο ετών. Τυπικά ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2016 αλλά μέχρι τον Μάρτιο του 2018, η Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας είχε εξασφαλίσει την βιωσιμότητα του προγράμματος σε τρόφιμα, τα οποία διανέμονταν με τη μορφή δεμάτων, ενώ το Ίδρυμα Λεβέντη έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση δύο στελεχών Κοινωνικών Επιστημών με σκοπό τη σωστή λειτουργία του Προγράμματος.

Παράλληλα στόχος του προγράμματος ήταν η ενημέρωση των ωφελούμενων σε θέματα υγιεινής διατροφής, ασφάλειας, υγείας, καθώς επίσης στόχος αποτελούσε η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, η ψυχολογική τους αναπτέρωση και η κοινωνικοποίησή τους ώστε να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής.

Σχετικά με το πρόγραμμα υπάρχει αναφορά στην απολογιστική έκθεση για το έτος 2015. Μπορείτε να δείτε το απόσπασμα στο οποίο υπάρχει η αναφορά από εδώ.

Το κόστος του προγράμματος καλύφθηκε εξολοκλήρου από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα και το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία III

Το πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία ΙΙΙ» ξεκίνησε από την 1η Απριλίου του 2021 και έχει διάρκεια ενός έτους. Χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα και υλοποιείται από την Ένωση Κυριών Δράμας – Σ.Α.Φ.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί αρχικά στην υποστήριξη εβδομήντα πέντε (75) ηλικιωμένων οικογενειών, οι οποίοι ταλανίζονται από την οικονομική και ανθρωπιστική κρίση της εποχής. Επίσης, έχοντας ήδη υλοποιήσει για έξι χρόνια το Πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία», είτε στο πλαίσιο χρηματοδότησης, είτε στο πλαίσιο βιωσιμότητας στοχεύει στην επίλυση του μεγαλύτερου προβλήματος, που παρατηρείται στην Τρίτη ηλικία, τη μοναξιά. Οι οικογένειες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα έχουν αντληθεί μέσα από τη βάση δεδομένων που διαθέτει ο φορέας μας, η οποία αριθμεί σήμερα περισσότερα από 1700 μέλη οικογενειών, τα οποία είναι κατηγοριοποιημένα ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αφορά στην μηνιαία παροχή διατακτικών για την αγορά τροφίμων και προϊόντων πρώτης ανάγκης σε ηλικιωμένους άνω των εξήντα ετών και τη διοργάνωση ομιλιών στο πλαίσιο της διανομής με θέματα που αφορούν την τρίτη ηλικία. Επιπλέον, περιλαμβάνει την οργάνωση Δημιουργικού Σχολείου, όπου οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν εβδομαδιαία μαθήματα και δραστηριότητες, με στόχο την ενδυνάμωση της επικοινωνίας τους, την ενεργή συμμετοχή και την εμπλοκή τους στις διαπροσωπικές σχέσεις και την νοητική τους ενθάρρυνση μέσω της τέχνης.

Τέλος, στα πλαίσια του προγράμματος διεξήχθησαν νευροψυχολογικές εκτιμήσεις από εξειδικευμένο ψυχολόγο. Η νευροψυχολογική αξιολόγηση σε συνδυασμό με την αξιολόγηση για την κατάθλιψη και το άγχος θα βοηθήσει την έγκαιρη διάγνωση των πρώιμων ή των πιο εδραιωμένων συμπτωμάτων της άνοιας ή της κατάθλιψης και θα οδηγήσει, όπου κριθεί απαραίτητο, σε άμεση παραπομπή σε ειδικό ιατρό

Διαβάστε τις Ιστορίες Αυτοβιογραφικής Γραφής:

Ιστορίες Αυτοβιογραφικής Γραφής

Η τρίτη ηλικία τραγουδά:

Δεσμός για τους Νέους

Η Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας σε συνεργασία με το Μη Κυβερνητικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ υλοποίησαν το Πρόγραμμα «Δεσμός για τους Νέους. Τον Φεβρουάριο του 2021, το Πρόγραμμα δημιούργησε 14 νέες θέσεις εργασίας για άνεργους έως 30 ετών. Η Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας ήταν ένας από τους επιλεχθέντες οργανισμούς για δεύτερη φορά, και από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Ιανουάριο του2022 απασχόλησε ένα στέλεχος πλήρους απασχόλησης. Το στέλεχος με την ιδιότητα της κοινωνικής λειτουργού υποστήριξε το Φορέα με την υποδοχή των νέων ωφελουμένων, την καταγραφή των αναγκών που προέκυψαν από την πανδημία καθώς και την πληροφόρηση στους άνεργους ωφελούμενους για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

ΝΕΟΛΑΙΑ  Δράση  1

Το  2005  υλοποιήθηκε  το  πρόγραμμα  ΝΕΟΛΑΙΑ  Δράση  1  με  κωδικό 1.1.R2/2005/46 στο πλαίσιο του προγράμματος  Νεολαία για την Ευρώπη.

Ξεκίνησε  στις  28.8.2005  και  ολοκληρώθηκε  στις  4.9.2005.  Οι  ομάδες  νέων  που συμμετείχαν από την Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Κύπρο και την Ιταλία αντάλλαξαν απόψεις και πληροφορίες για τον τρόπο ζωής, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα της χώρας  τους.  Παράλληλα,  υλοποιήθηκε  πλήθος  δραστηριοτήτων  διαπολιτισμικής μάθησης που έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά να ανακαλύψουν τις αξίες που τους ενώνουν και να αναζητήσουν κοινούς ευρωπαϊκούς δεσμούς.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από την γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ

Η Ένωση Κυριών Δράμας – Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας για την περίοδο 2014 συμμετείχε στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Σ.Κ.Ε.Δ. στο πλαίσιο της πράξης: «Πρωτοβουλία για την κοινωνική οικονομία και την απασχόληση Κωδικός ΟΠΣ 376926. Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία ημερίδα-θεματικό εργαστήρι με θέμα: «Προώθηση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Ιδεών».

Επίσης την ίδια περίοδο συμμετείχε στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα» με κωδικό ΟΠΣ 376922. Στο πλαίσιο της δράσης υλοποίησε τριήμερο θεματικό εργαστήρι με θέμα: «Οι γυναίκες στη σύγχρονη επιχείρηση».

Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόγραμμα Σίτισης από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης για τα έτη 2013 και 2014 μας απέστειλε κάθε μήνα για 149 συνολικά οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και ανήλικα τέκνα τριάντα πέντε κιλά συσκευασμένα τρόφιμα για την κάθε οικογένεια.