Το Έργο μας

Ιατροφαρμακευτική

Περίθαλψη

Πρόγραμμα «Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους»

Η Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας από τον Σεπτέμβριο του 2015, ξεκίνησε μία νέα δράση σε συνεργασία με την κοινωφελή μη-κερδοσκοπική οργάνωση Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Το πρόγραμμα «Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους» έχει σκοπό την ιατροφαρμακευτική αρωγή ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων συνανθρώπων μας, οι οποίοι στερούνται πρόσβασης στο δικαίωμα της υγείας και παρέχοντας οικονομική κάλυψη ιατροφαρμακευτικών αιτημάτων για παιδιά και ενήλικες, Έλληνες, μετανάστες και πρόσφυγες δίχως διακρίσεις.

Εθελοντές Ιατροί

Η Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας διαθέτει ένα κύκλο εθελοντών ιατρών, που δραστηριοποιούνται στην Δράμα και αναλαμβάνουν δωρεάν ιατρική παρακολούθηση και εξετάσεις σε ωφελούμενους του σωματείου.