Το Έργο μας

Διμερείς 

Σχέσεις

Διμερείς Σχέσεις

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των Διμερών Σχέσεων του προγράμματος επιχορήγησης ΜΚΟ των ΕΕΑ Grants στην Ελλάδα «Είμαστε όλοι Πολίτες», η Ένωση Κυριών Δράμας- Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας πραγματοποίησε τον Νοέμβριο του 2016 εκπαιδευτικό ταξίδι στο Stavanger της Νορβηγίας. Τον Φεβρουάριο του 2017 πραγματοποίησε ένα ακόμη εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ισλανδία. Σκοπός του προγράμματος είναι η ανταλλαγή και μεταφορά γνώσεων και τεχνογνωσίας, η ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ μη κυβερνητικών οργανώσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και φορέων που εδρεύουν στις δωρήτριες χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).

Το πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα και έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017: Δύο στελέχη της Ένωσης Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας ταξίδεψαν στην Ναβάρα της Ισπανίας και συμμετείχαν σε μία εβδομαδιαία εκπαίδευση. Στην εκπαίδευση συμμετείχαν από την Ελλάδα η Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας, η PRAKSIS και η ΑΡΣΙΣ, εταίροι από την Πολωνία, το Βέλγιο, την Ρουμανία και την Αλβανία. Ο στόχος της εκπαίδευσης ήταν η γνωριμία των ευρωπαϊκών οργανώσεων, η αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν όσοι δουλεύουν με το mobile school-κινητό σχολείο, η δημιουργία νέου εκπαιδευτικού υλικού και νέων panel και οι επιδράσεις που έχει το mobile school-κινητό σχολείο στην κοινωνία.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018: Ένας στέλεχος της Ένωσης Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας ταξίδεψε στην Βουδαπέστη, για να συμμετάσχει στο ετήσιο σεμινάριο του συμβουλίου της Ευρώπης με κυρίαρχο θέμα τη νεανική αστεγία. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 36 επαγγελματίες της κοινωνίας των πολιτών. Θέμα μελέτης ήταν τα ανθρώπινα δικαιώματα και η εφαρμογή τους στην νεανική αστεγία. Συνομίλησαν με συνηγόρους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επισκέφτηκαν τα Κέντρα Ημέρας και Φιλοξενίας αστέγων στην Βουδαπέστη.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018: Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + ένα στέλεχος του σωματείου παρευρέθηκε στην πρώτη διακρατική συνάντηση στο Βέλγιο, στα γραφεία του οργανισμού Mobile School. Εκπρόσωπος από την Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας, από τον οργανισμό Mobile School, και τον ρουμάνικο οργανισμό Salvati Copiii Iasi εργάστηκαν για τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που είχε σκοπό την χρήση εκπαιδευτικού υλικού για τη μη τυπική και τυπική μορφή εκπαίδευσης. Η πλατφόρμα θα είναι ελεύθερη για όλους.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019: Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διακρατική συνάντηση στο Βέλγιο, από τους οργανισμούς Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας, Mobile School & Salvati Copiii Iasi, που είχε ως στόχο την εξέλιξη και την πορεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Street Smart Play.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019: Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + πραγματοποιήθηκε η τρίτη διακρατική συνάντηση στην Δράμα, από τους εκπροσώπους της Ένωσης Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας, του Mobile School & του Salvati Copiii Iasi. Ο σκοπός της συνάντησης ήταν το τελικό στάδιο της πλατφόρμας Street Smart Play.