Το Έργο μας

Απασχόληση & Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός

Απασχόληση Γυναικών

Από το 2006 έως και το 2010 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα Γυναίκες- Απασχόληση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου Περιοχής Τομέα και Εμπορικού Κέντρου Δράμας- Δήμου Δράμας Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης – ΕΚΤ» Π.Ε.Π.Α.Μ.Θ. 2000-2006 συνολικού προϋπολογισμού 271.295,41 ευρώ. Η δράση συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.

Απευθυνόταν σε :

  • Κακοποιημένες Γυναίκες
  • Άγαμες μητέρες
  • Γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικής και εργασιακής ένταξης
  • Γυναίκες που επιθυμούσαν πληροφόρηση σε θέματα απασχόλησης, προσανατολισμού, πρόσβασης στην αγορά εργασίας

Στόχοι-Ενέργειες:

  • Πληροφόρηση
  • Ενημέρωση Ευαισθητοποίηση
  • Δικτύωση για την καταπολέμηση των διακρίσεων
  • Ένταξη και επανένταξη στην αγορά εργασίας

Το πρόγραμμα συνεχίζεται εθελοντικά μέχρι και σήμερα.

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ανά τακτά διαστήματα, κυρίως τις ημέρες των διανομών οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για προγράμματα ανέργων Voucher, για νέες θέσεις εργασίας του ΟΑΕΔ και για επιδοτούμενα προγράμματα μέσω του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Επιπλέον, πραγματοποιούνται τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού σε συνεργασία με πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.