Ξενώνας ΣΑΦ

Σπίτι Ανοιχτής

Φιλοξενίας

Ο Ξενώνας ΣΑΦ

Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας

Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας

Το 1995 αγοράστηκε και αναπαλαιώθηκε στην καρδιά της πόλης ένα τριώροφο κτίριο, «Το Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας» με πολυμορφικό χαρακτήρα και χωρίς καμία κρατική επιχορήγηση. Ο ξενώνας του διαθέτει δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα για την φιλοξενία άγαμων μητέρων, κακοποιημένων γυναικών και παιδιών. Επίσης από τις αρχές του 2014 φιλοξενούνται άστεγοι Δραμινοί, καθώς και φοιτήτριες απόρων οικογενειών. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός χώρου που θα αγκαλιάσει τα άτομα που φιλοξενούνται και θα καταφέρει να κλείσει τις πληγές του παρελθόντος. Οι ευπαθείς αυτές ομάδες φιλοξενούνται με ασφάλεια, καθώς δεν αποκαλύπτεται η ταυτότητα τους και υπάρχει αυστηρά απόλυτη εχεμύθεια σε κάθε δεδομένη κατάσταση. Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ωφελουμένων που είναι μέλη της τοπικής κοινωνίας η Ένωση Κυριών συνεργάζεται με ξενώνες φορέων άλλων πόλεων. Επιπλέον πραγματοποιείται περιοδική παρακολούθηση όπου αυτό κριθεί απαραίτητο και μετά το πέρας της φιλοξενίας.

Παροχές ΣΑΦ

 • Προσωρινή στέγη
 • Διατροφή
 • Ένδυση
 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Νομική υποστήριξη
 • Επαγγελματική κατάρτιση
 • Ψυχολογική υποστήριξη / εθελοντική
 • υποστήριξη από παιδοψυχολόγο
 • Εύρεση εργασίας με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ανεξαρτητοποίηση
 • Κοινωνικοποίηση

Επιπλέον Παροχές

Λόγω του πολυμορφικού χαρακτήρα πραγματοποιούνται για τις γυναίκες αυτές :

 • Μαθήματα ζωγραφικής, αγιογραφίας, κοπτικής ραπτικής -κέντημα μηχανής, κόσμημα,
 • καλλιτεχνικής χειροτεχνίας
 • Ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης
 • Σεμινάρια με ποικίλα θέματα
 • Μαθήματα στήριξης σε παιδιά που επιθυμούν την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ξενώνα

Με βάση το πρακτικό Γ.Σ. ΝΟ 33/27.1.2016 έγκρισης του εσωτερικού κανονισμού παρατίθενται τα δύο πρώτα άρθρα αυτού

Πλαίσιο Αρχών

Το 1993, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε τη Διακήρυξη εναντίον της Βίας κατά των Γυναικών. Στο άρθρο {1} της εν λόγω διακήρυξης ορίζεται η «βία κατά των γυναικών» ως «κάθε πράξη βίας με βάση το φύλο, η οποία έχει ή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη σωματική, τη σεξουαλική ή την ψυχολογική βλάβη ή οδύνη για τη γυναίκα, συμπεριλαμβανομένης της απειλής για τέτοιες πράξεις, τον εξαναγκασμό ή την αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό βίο».

Η διάσταση του φύλου στην εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη λαμβάνει υπόψη της το φύλο, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των δυσκολιών και των προβλημάτων που προκύπτουν από αυτό, συμβάλλοντας με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο στην ενδυνάμωση και στην στήριξη των γυναικών.

Ο Ξενώνας «Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας», ένα τριώροφο κτίριο, με έξι πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια, είναι σε θέση να φιλοξενεί γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, άγαμες μητέρες, κακοποιημένες γυναίκες με ανήλικα τέκνα, φοιτήτριες άπορων οικογενειών και άστεγους πολίτες του Νομού Δράμας παρέχοντάς τους, μέσω του εθελοντικού προσωπικού, εκτός από στέγη και διατροφή, ένδυση και υπόδηση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νομική υποστήριξη, δικτύωση για επαγγελματική κατάρτιση, ψυχολογική υποστήριξη, ψυχολογική στήριξη των ανηλίκων από παιδοψυχολόγο και εύρεση εργασίας με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την ανεξαρτητοποίησή τους. Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια κοινωνικοποίησης και πραγματοποιούνται σεμινάρια, εικαστικά μαθήματα, υποστηρικτική διδασκαλία για ανηλίκους και συμμετοχή σε ομάδες υποστήριξης καθώς και σε όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιεί η Ένωση Κυριών Δράμας.

Στη συνεργασία με τα θύματα κακοποίησης τηρούνται οι ακόλουθες αρχές:

 1. Δεν ασκείται κριτική στις εμπειρίες, στη συμπεριφορά και στις επιλογές των φιλοξενούμενων γυναικών.
 2. Εξασφαλίζεται το απόρρητο σε όλα τα επίπεδα. Ιδιαίτερη προσοχή χρήζει το θέμα της διακίνησης πληροφοριών που αφορούν περιπτώσεις θυμάτων κακοποίησης. Το θύμα πρέπει να γνωρίζει για τη διακίνηση των προσωπικών του δεδομένων και εγγράφων και να συναινεί. Τούτο προϋποθέτει ότι το θύμα τυγχάνει πλήρους και αντικειμενικής ενημέρωσης για την υπόθεσή του.
 3. Παρέχεται ασφάλεια, προστασία και δίκαιη μεταχείριση στις κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά. Τα θύματα προστατεύονται από οποιαδήποτε μορφή βλάβης, αντιποίνων και επαναθυματοποίησης.
 4. Διασφαλίζεται η αρχή της αυτοδιάθεσης και του σεβασμού των αποφάσεων των θυμάτων. Το θύμα αποφασίζει αφού ενημερωθεί για όλες τις πιθανές επιλογές του. Οι αποφάσεις αυτές τυγχάνουν σεβασμού, εφόσον δεν αντιβαίνουν στην ισχύουσα Νομοθεσία.
 5. Επιδιώκεται η διεπιστημονική συνεργασία (ψυχολόγοι, παιδοψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ιατροί, δικηγόροι, σύμβουλοι επαγγελματικής κατάρτισης κα.)

Οι φοιτήτριες απόρων οικογενειών και οι άστεγοι πολίτες του Νομού Δράμας οι οποίοι φιλοξενούνται (από το 2014) στον Ξενώνα εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο αρχών που βασίζεται στην ασφαλή φιλοξενία τους, στη δίκαιη μεταχείρισή τους, στην απόλυτη εχεμύθεια και στη διασφάλιση της αρχής της αυτοδιάθεσης και του σεβασμού των αποφάσεων τους εφόσον δεν αντιβαίνουν την ισχύουσα Νομοθεσία με ταυτόχρονη προσπάθεια για ομαλή επανένταξή τους στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Η φιλοξενία αυτών πραγματοποιείται ανάλογα με τις υπάρχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες με προτεραιοποίηση των θυμάτων έμφυλης βίας.

Στόχοι

Ο Ξενώνας «Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας» παρέχει προσωρινή διαμονή σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, άγαμες μητέρες, κακοποιημένες γυναίκες με ανήλικα τέκνα, φοιτήτριες άπορων οικογενειών και άστεγους πολίτες του Νομού Δράμας.

Ο Ξενώνας «Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας» διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, στην περίπτωση των κακοποιημένων γυναικών και παιδιών, λόγω της ανάγκης απομάκρυνσης των θυμάτων από τη εστία βίας και στην περίπτωση των φοιτητριών και αστέγων, λόγω της επείγουσας ανάγκης για στέγη.

Ο Ξενώνας «Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας» παρέχει τη δέουσα ψυχοκοινωνική στήριξη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νομική υποστήριξη και οποιαδήποτε άλλη στήριξη χρειαστεί στους φιλοξενούμενους, ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από την εν λόγω συνθήκη και τις τραυματικές τους εμπειρίες, καθώς και με την επαγγελματική καθοδήγηση να μπορέσουν να επανενταχθούν ομαλά στην κοινωνική ζωή. Ως εκ τούτου, οι γυναίκες και τα παιδιά, που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, εφόσον απαλλαγούν από τη βία και ανακτήσουν τις δυνάμεις τους και την αυτοπεποίθησή τους, και οι άστεγοι πολίτες του Νομού Δράμας εφόσον αποκτήσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις θα είναι πλέον σε θέση να συνεχίσουν τη ζωή τους σε νέες βάσεις και να στηρίξουν την όποια επιλογή τους.