Τελευταία Νέα

Latest News

Έναρξη καινοτόμου έργου για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο

Η Ένωση Κυριών Δράμας-Σ.Α.Φ. με τον κοινωνικό χαρακτήρα που τη διακρίνει, θέλησε να πρωτοστατήσει στο αυξανόμενο φαινόμενο της διαδικτυακής έμφυλης βίας. Αναγνωρίζοντας την έλλειψη υλικού για την προστασία των θυμάτων αλλά και για την εκπαίδευση των κοινωνικών φορέων που παρέχουν υποστήριξη, εγκαινιάζει ένα πρωτοποριακό ευρωπαϊκό project.
Το έργο Prevention and Support for Cyber Gender Based Violence (PS-CGBV) με διάρκεια 24 μήνες κι ημερομηνία έναρξης τις 4 Απριλίου 2022, έχει ως στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, μέσω της ενημέρωσης και ενδυνάμωσης νέων γυναικών ηλικίας 18-29 ετών καθώς και την εκπαίδευση εργαζομένων και εθελοντών σε κοινωνικούς φορείς οι οποίοι παρέχουν υποστήριξη.
To έργο αποτελεί σύμπραξη 6 φορέων, με συντονιστή την Ένωση Κυριών Δράμας – Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας, και εταίρους τους Dorea Educational Institute (Κύπρος), GenderStudieso.p.s. (Τσεχία), Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Κροατία), South-WestUniversity “NeofitRilski” (Βουλγαρία), Τhe Future Now Association (Βουλγαρία).

Το συγκεκριμένο φαινόμενο παρατηρήθηκε ότι βρήκε πρόσφορο έδαφος ώστε να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο μέσω της πανδημίας του COVID-19 και των πολύμηνων λοκνταουν που επιβλήθηκαν στις χώρες ανά την υφήλιο. Έχει περίοδο υλοποίησης από της 4/4/2022 με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 24 μήνες

Οι στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι πολυεπίπεδοι. Όσον αφορά το ειδικό πλαίσιο όπου στοχεύουν στην πρόληψη, αναγνώριση και έγκαιρη παρέμβαση ενάντια στη διαδικτυακή έμφυλη βία, τη προστασία των θυμάτων έμφυλης βίας, στην αύξηση ενασχόλησης των εργαζομένων που ασχολούνται με τη νεολαία καθώς και των υπηρεσιών που υποστηρίζουν τα θύματα και τελος, την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων της ομάδας- στόχου ώστε να αναζητήσουν βοήθεια κατά την άσκηση διαδικτυακής ή και φυσικής βίας. Ενώ, όσον αφορά το γενικό πλαίσιο του φαινομένου όπου αφενός μεν είναι αναγκαίο να καθοριστεί και αφετέρου δε, να γίνει ευρέως γνωστό με σκοπό την ενασχόληση επαγγελματιών από διάφορες χώρες ώστε να προωθηθούν καλές πρακτικές και αποτελεσματικές ενέργειες στην εφαρμογή της αποτροπής εμφάνισης του αλλά και μέσω της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης για θύματα διαδικτυακής έμφυλης βίας.

Για να υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι αποφασίστηκε η δημιουργία:

• Ενός άμεσα προσβάσιμου διαδικτυακού κόμβου ενάντια στη διαδικτυακή έμφυλη βία
• Χαρτογράφησης καλών πρακτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Ψηφιακού εγχειριδίου κατά της διαδικτυακής έμφυλης βίας για νέες γυναίκες 18-29 ετών
• Εκπαιδευτικού προγράμματος για υπηρεσίες υποστήριξης και των θυμάτων και για εργαζομένους με τη νεολαία
• Διαδραστικού ερωτηματολογίου ως μεθόδου αυτοαξιολόγησης
• Τελικής ερευνητικής έκθεσης

Το έργο χρηματοδοτείται από τη Βασική Δράση 2 του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με Εθνική Μονάδα Συντονισμού το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και συνολικό ποσό επιχορήγησης 196.830€.
Στο πλαίσιο αυτό στις 13.5.2022 θα πραγματοποιηθεί η δια ζώσης συνάντηση του εταιρικού σχήματος με σκοπό τη γνωριμία μεταξύ των συμμετεχόντων εταίρων και τον εν γένει καθορισμό της πορείας υλοποίησης του προγράμματος. Τη συνάντηση θα προλογήσει η Πρόεδρος της Ένωσης Κυριών Δράμας Σ.Α.Φ. κ. Αλίκη Τσιαμούρα, στη συνέχεια θα λάβει το λόγο μέσω διαδικτυακής παρουσίας η χειρίστρια του προγράμματος και στέλεχος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κ. Μαρία Καράλα , ενώ μετέπειτα θα ξεκινήσει η συζήτηση των επιμέρους θεμάτων που έχουν προσυμφωνηθεί.
Στο τέλος, οι συμμετέχοντες θα ξεναγηθούν στον Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών, ο οποίος στεγάζεται άνωθεν των κεντρικών γραφείων της Ένωσης Κυριών Δράμας- Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας (Βενιζέλου 114, Δράμα).

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παρόμοια Άρθρα

VIEW MORE

Similar Posts