Τελευταία Νέα

Latest News

Επανεκκίνηση του προγράμματος «ΩΡΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ»

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΩΡΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ» η Ένωση Κυριών Δράμας ξεκινά και πάλι τα σεμινάρια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του μαθητικού πληθυσμού σχετικά με την έμφυλη βία.
Τις διαλέξεις θα κάνει η Κοσμήτορας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Σεβαστή Χατζηφωτίου. Το πρόγραμμα «ΩΡΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ» τα τελευταία δύο χρόνια έχει προωθήσει μέσα από πλήθος δράσεων την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της έμφυλης βίας, καθώς και των βαθύτερων αιτιών της, μέσα από την αντιμετώπιση της έλλειψης των φορέων, ειδικών στην προσέγγιση του θύτη. Στις δράσεις του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται τα σεμινάρια ευαισθητοποίησης σε σχολεία της περιφέρειας, καθώς και η διανομή φυλλαδίων, η διοργάνωση εκδηλώσεων, αλλά και δημιουργία του διαδικτυακού παιχνιδιού <>. Στόχος της επανεκκίνησης είναι η πληροφόρηση όσο γίνεται μεγαλύτερου αριθμού νέων ανθρώπων, μέσα από εκπαιδευτικά εργαστήρια. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται μέχρι το τέλος του 2023 και πλήθος σχολείων επιδεικνύουν ήδη σημαντικό ενδιαφέρον για ενεργό συμμετοχή και ενημέρωση των μαθητών τους.
Το έργο «ΩΡΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ» στοχεύει στην προαγωγή της ισότητας των φύλων και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν δυο εκπαιδεύσεις στο προσωπικό της ΕΚΔ-ΣΑΦ και στους επιστήμονες ψυχικής υγείας των κοινωνικών υπηρεσιών του νομού Δράμας ως προς την διαχείριση των ατόμων που έχουν βιώσει κάποια μορφή βίας αλλά και όσων έχουν ασκήσει βία, από τον Νορβηγικό φορέα «Alternative to violence». Ακόμη, διεξήχθη πανεπιστημιακή έρευνα για τις αναδυόμενες μορφές έμφυλης βίας στο διαδίκτυο στα Πανεπιστήμια Δυτικής Αττικής, Πελοποννήσου και Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παρόμοια Άρθρα

VIEW MORE

Similar Posts