Τελευταία Νέα

Latest News

Η Ένωση Κυριών Δράμας – Σ.Α.Φ. μέλος της εθνικής σύμπραξης του RomaCivilMonitor

Η Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας είναι πλέον μέλος της εθνικής σύμπραξης του RomaCivil Monitor 2021-2025 έπειτα από πρόσκληση του Συλλόγου Γυναικών Ρομά Δενδροποτάμου που είναι και ο συντονιστής της εθνικής σύμπραξης.

Το έργο RCM 2021-2025 με πλήρη τίτλο «Προπαρασκευαστική δράση – Roma Civil Monitoring: Ενίσχυση της ικανότητας και εμπλοκής της Κοινωνίας των Πολιτών των Ρομά και της Κοινωνίας των Πολιτών υπέρ των Ρομά στην παρακολούθηση και αποτίμηση πολιτικών» εκκίνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής -Δικαιοσύνη και Καταναλωτές (DG Just).
Η πρωτοβουλία Roma Civil Monitor 2021-2025 στοχεύει να αναπτύξει και να ενισχύσει την ικανότητα των οργανώσεων Ρομά και μη-Ρομά να συνδράμουν στην παρακολούθηση των Εθνικών Στρατηγικών με την εφαρμογή μιας από «κάτω- προς τα πάνω» προσέγγισης (bottom-upapproach) βασισμένη στην εμπειρία τους σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, μέσα από τις δράσεις της πρωτοβουλίας αυτής θα αποτυπωθεί η γνώση και η εμπειρία των οργανώσεων αυτών σε τοπικό επίπεδο, ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο να αντανακλούν τις ανάγκες των κοινοτήτων Ρομά

Οι διεθνώς αναγνωρισμένοι φορείς που συντονίζουν την πρωτοβουλία με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι οι εξής: Central European University, ERGO Network, Fundación Secretariado Gitano, και European Roma Rights Centre.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παρόμοια Άρθρα

VIEW MORE

Similar Posts