Τελευταία Νέα

Latest News

Προς την ολοκλήρωση της οδεύει η ιστοσελίδα του έργου για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο.

Το έργο για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, με τίτλο: Prevention and Support for Cyber Gender Based Violence, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος ErasmusKA2 σε συνεργασία με φορείς από την Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Τσεχία και την Κροατία, έχει ως βασικό στόχο την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο.
Στις μέρες μας που τα περιστατικά έμφυλης βίας όλο και αυξάνονται, η ανάγκη για την καταπολέμηση και την πρόληψη του φαινομένου προβάλλει πιο επιτακτική από ποτέ. Ειδικότερα στα πλαίσια δημοσιότητας του έργου δημιουργείται η ιστοσελίδα η οποία θα είναι προσβάσιμη στο κοινό. Η ιστοσελίδα πρόκειται να αποτελέσει ένα πολύ εύχρηστο και χρήσιμο εργαλείο που θα είναι ανοιχτό και προσβάσιμο στο κοινό. Η ομάδα του προγράμματος υιοθέτησε εργαλεία τα οποία θα βοηθούνε κάθε ενδιαφερόμενο να πλοηγηθεί στη σελίδα, χωρίς να απαιτείται κάποια ιδιαίτερη εξειδίκευση στα διαδικτυακά προγράμματα.
Ακολούθως και με στόχο το μηδενισμό των θυμάτων έμφυλης βίας, μέσα στην ιστοσελίδα θα δημιουργηθούν εργαλεία, όπως για παράδειγμα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, τα οποία θα συμπληρώνονται ανώνυμα και θα αναγνωρίζουν το θύμα , ενώ στη συνέχεια θα του δίνουν πρόσβαση σε βοήθεια εφόσον αυτή χρειάζεται. Επίσης είναι πολύ χρήσιμο να αναφέρουμε πως η ιστοσελίδα πέραν της αγγλικής πρόκειται να μεταφραστεί σε όσες το δυνατόν περισσότερες χώρες της Ε.Ε. Ταυτόχρονα βασικός πυλώνας του έργου, ο οποίος θα αποτελεί και ένα μέρος της ιστοσελίδας, είναι η χαρτογράφηση καλών πρακτικών οι οποίες έχουν υιοθετηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και χρησιμοποιούνται εντατικά στην καταπολέμηση του φαινομένου. Παρακάτω παρουσιάζεται μία εικόνα από την ιστοσελίδα, η οποία εντός του μήνα θα είναι προσβάσιμη σε όλους, με σκοπό να ενημερωθεί ο καθένας ξεχωριστά για την εξέλιξη του προγράμματος .

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παρόμοια Άρθρα

VIEW MORE

Similar Posts