Τελευταία Νέα

Latest News

Ψυχολογική και Ιατρική Υποστήριξη σε άτομα της 3ης ηλικίας

Ως συνέχεια των 125 νευροψυχολογικών εκτιμήσεων που διεξήχθησαν στην Ε.Κ.Δ – Σ.ΑΦ. τον Οκτώβριο του 2021 σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, συνεχίζεταιπ η συνεχής και ουσιαστική υποστήριξη των ωφελούμενων που χρήζουν περαιτέρω στήριξης.
Συγκεκριμένα, από τις 10 – 21 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις από τον εθελοντή παθολόγο γιατρό του φορέα κ. Καϊρη σε 8 ωφελούμενους του προγράμματος, με σκοπό την αντιμετώπιση των πρώιμων συμπτωμάτων άνοιας. Όπου κρίθηκε αναγκαίο, συνταγογραφήθηκε η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Οι συγκεκριμένοι ωφελούμενοι θα παρακολουθούνται από τον ιατρό σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να επαναξιολογείται η κατάστασή τους.
Επιπλέον, από το Δεκέμβριο του 2021 διεξάγονται τηλεφωνικές και δια ζώσης συμβουλευτικές συναντήσεις με 30 ωφελούμενους του προγράμματος από την Ψυχολόγο της Ε.Κ.Δ.-Σ.Α.Φ, όπου εξατομικευμένα διερευνάται το αίτημα του καθενός και από κοινού σχεδιάζονται οι στόχοι και η πορεία προς την ικανοποίησή του.
Παράλληλα, τη Δευτέρα 10 και την Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022 έλαβε χώρα με οργάνωση και ασφάλεια η δέκατη διανομή των διατακτικών στους 75 ωφελούμενους του προγράμματος Επιπλέον, για όλο τον Ιανουάριο του 2021 συνεχίζεται να συναντιέται η εβδομαδιαία ομάδα του Δημιουργικού Σχολείου της Τρίτης Ηλικίας με μια πρωτότυπη θεματολογία συζητήσεων, παιχνιδιών μνήμης και εξάσκησης δεξιοτήτων.
Το πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία ΙΙΙ» ξεκίνησε την 1η Απριλίου του 2021 και αφορά στην μηνιαία παροχή διατακτικών για την αγορά τροφίμων και προϊόντων πρώτης ανάγκης σε ηλικιωμένους άνω των εξήντα ετών. Από το πρόγραμμα, διάρκειας ενός έτους, θα

ωφεληθούν εβδομήντα πέντε (75) οικογένειες. Παράλληλα στόχοι του προγράμματος είναι η ενημέρωση των ωφελούμενων σε θέματα υγείας και ασφάλειας, αλλά και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, η ψυχολογική τους ενίσχυση και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους, μέσα από την τεχνολογία και την τέχνη.
Το κόστος του προγράμματος καλύπτεται εξολοκλήρου από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παρόμοια Άρθρα

VIEW MORE

Similar Posts