Ωφελούμενοι

Χρειάζεσαι πραγματικά

βοήθεια?

Γίνε Ωφελούμενος

Η Ένωση Κυριών Δράμας θα βρίσκεται κοντά σας αν πραγματικά υπάρχει η ανάγκη για την υποστήριξη σας.

Αυτό που θα χρειαστεί να κάνετε εσείς είναι να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να γίνετε ωφελούμενος/η της Ένωσης Κυριών Δράμας.

Απαραίτητα Έγγραφα

  • Εκκαθαριστικό του τρέχοντος έτους
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τρέχοντος έτους
  • Φωτοτυπία της ταυτότητας